marți, 26 ianuarie 2010

Intalnirea cu Hristos

Pentru fiecare dintre noi întîlnirea cu Domnul Hristos poate fi la orice rugăciune. Întîlnirea cu Domnul Hristos poate fi la orice citire din Sfînta Evanghelie. Întîlnirea cu Domnul Hristos poate fi de cîte ori facem un bine fratelui nostru. Întîlnirea cu Domnul Hristos poate fi pentru fiecare dintre noi, sigur, cînd vom trece din această viaţă şi cînd se va hotărî locul pe care ni l-am pregătit pentru viaţa veşnică. În Pateric este scris că: „În ce te găseşte moartea, în aceea te duci”. Dacă ducem o viaţă frumoasă şi bună şi ne găseşte moartea în bine, în bine ne ducem.

Domnul Hristos n-a dat întîi Pîinea, întîi a dat alte Taine. Domnul Hristos le-a dat oamenilor învăţătură, n-a spus: „No, oameni buni, uite, dacă vreţi să vă mîntuiţi, vă dau Eu cale de mîntuire: vă împărtăşiţi cu Trupul şi Sîngele Meu şi vă mîntuiţi”. Nu aşa! Ci i-a învăţat să fie buni, să ierte, i-a învăţat să creadă, i-a învăţat să se smerească, i-a învăţat să aibă îngăduinţă. Adică toată Evanghelia este un fel de împărtăşire, toată Evanghelia este un fel de întîmpinare a Domnului nostru Iisus Hristos şi o întîmpinare a noastră pentru Mîntuitorul nostru Iisus Hristos.

Noi de multe ori credem că suntem vinovaţi înaintea lui Dumnezeu pentru că nu ajungem să avem în conştiinţa noastră bucuria, simţămîntul prezenţei Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Nu ştiu dacă este aşa, pentru că învrednicirea nu ne-o dăm noi, ci Dumnezeu. Nu trebuie să cerem de la noi lucruri pe care, pînă la urmă, nu le cere nici Dumnezeu.

Niciun comentariu: